TC3-S截面面积比

公称口径 TOYOCONNECTOR 市售的竹笋式接头 截面面积比(与市售的竹笋式接头相比)
型号 内径 有效截面面积 内径 有效截面面积
mm mm2 mm mm2
9 TC3-S-9-R3/8 7.0 38 6.0 28 1.4倍
12 TC3-S-12-R1/2 10.0 79 8.0 50 1.6倍
15 TC3-S-15-R1/2 13.0 133 11.0 95 1.4倍
19 TC3-S-19-R3/4 16.5 214 15.0 177 1.2倍
25 TC3-S-25-R1 22.5 398 20.0 314 1.3倍

市售的竹笋式接头